Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Dystrybucja środków ochrony indywidualnej.  ::2020-09-04::
 
Zapraszenie do złożenia oferty w toczącym się postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego  ::2020-08-31::
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty w toczącym się postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego
 
Nowy Duszpasterz Strażaków PSP i OSP w Powiecie Kozienickim   ::2020-08-20::                                  
DO POBRANIA


Zaświadczenie o interwencji PSP

Zawiadomienie o zakończeniu budowy                     Śledź nasz profil

          


Serdecznie witamy na stronach serwisu internetowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Nowy Świat 3
tel. (048) 611-78-98, fax (048) 611-78-88
e-mail:kozienice@mazowsze.straz.pl