Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
 
Aktualności

Uroczystość 110 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzózie połączona z nadaniem jednostce OSP sztandaru.

      W dniu 18 sierpnia 2018 w Brzózie miała miejsce uroczystość z okazji 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzózie połączona z nadaniem jednostce OSP sztandaru.
Uroczystość rozpoczęła msza święta w Kościele pw. św. Bartłomieja w Brzózie. Następnie pododdziały wraz z pocztami sztandarowymi i zaproszonymi gośćmi przemaszerowały przy dźwiękach orkiestry strażackiej z Kozienic na plac przy strażnicy OSP Brzóza.
Apel rozpoczął się meldunkiem odebranym przez Zastępcę Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Artura Gonerę. Następnie podniesiono flagę państwową na maszt oraz odegrano hymn narodowy. Prezes OSP Brzóza dh Sławomir Mańturzyk przywitał gości i wygłosił przemówienie okolicznościowe.
Dalsza część ceremonii poświęcona była nadaniu sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzózie. Poświęcenia sztandaru dokonali ks. proboszcz Krzysztof Katana w asyście ks. wikariusza Huberta Biegaja. W imieniu fundatorów Pani Irena Bielawska Prezes LGD „Puszcza Kozienicka” przekazała sztandar dh Andrzejowi Jungowi. Staroście Powiatu Kozienickiego i zarazem Prezesowi ZOP ZOSP, który wręczył go dh Sławomirowi Mańturzykowi. Dekoracji sztandaru Złotym Znakiem Związku OSP dokonali druhowie: Andrzej Jung, Robert Grygiel i Józef Grzegorz Małaśnicki.
Podczas apelu wyróżniających się druhów odznaczono medalami.
W uroczystości udział wzięli:
bryg. Artur Gonera - p.o. zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
st. kpt. Kamil Bieńkowski - komendant powiatowy PSP w Kozienicach,
Andrzej Jung – starosta powiatu kozienickiego,
Przedstawiciele Rady Gminy Głowaczów,
Prezesi i naczelnicy z ochotniczych straży pożarnych z terenu gmin.


2018-08-22
 
...powrót
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Nowy Świat 3
tel. (048) 611-78-98, fax (048) 611-78-88
e-mail:kozienice@mazowsze.straz.pl