Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
 
Aktualności

Zapraszenie do złożenia oferty w toczącym się postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty w toczącym się postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej wraz ze wsparciem merytorycznym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Kozienicach”

Szczegółowe informacje  znajdują się w zakładce Zamówienia publiczne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach w zakładce Zamówienia publiczne/ przetarg.

Oferty należy składać do  8 września 2020 r. do godziny 9:30.


2020-08-31
 
...powrót
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Nowy Świat 3
tel. (048) 611-78-98, fax (048) 611-78-88
e-mail:kozienice@mazowsze.straz.pl