Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
 
Aktualności

Skokochron dla KP PSP Kozienice

    W dniu 8 października br. przeprowadzone zostały procedury odbiorów 19 skokochronów dla jednostek ratowniczo – gaśniczych z terenu województwa mazowieckiego, zadanie zostało zrealizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie.
     Procedura odbiorowa została podzielona na 3 części programowe, szkolenie zorganizowane przez Wydział Logistyczny KW PSP w Warszawie, wykonawcę zamówienia firmę REKORD RESCUE Sp. z o.o oraz część techniczną – odbiór faktyczny skokochronów.
        Realizacja niniejszego przedsięwzięcia została zainicjonowana przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w związku z przeprowadzoną analizą, której głównymi założeniami były m. in.:
- konieczność doposażenia jednostek PSP w sprzęt ratowniczy,
- możliwe do uzyskania oszczędności finansowe i aspekty organizacyjne,
- minimalizacja wydatków związanych z serwisowaniem i przeglądami ww. sprzętu,
- kumulacja zakupu dla 19 jednostek PSP w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej,
- wsparcie jednostki nadrzędnej w zakresie realizacji kluczowego zadania.

      W pracach komisji odbiorowych w imieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP uczestniczył st. bryg. Piotr Równicki – Naczelnik Wydziału Logistycznego KW PSP w Warszawie oraz mł. bryg. Robert Sałek – Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie. Ponadto uczestnikami czynności odbiorowych byli przedstawiciele Komend Powiatowych i Miejskich PSP (przyszli Użytkownicy skokochronów).
          Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pochodziły z Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej PSP oraz środki finansowe zgromadzone na funduszu wsparcia PSP przekazane od jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego.
           W wyniku zakończonych prac związanych z udzieleniem zamówienia publicznego cieszącego się dużym zainteresowaniem potencjalnych Wykonawców (złożono 4 oferty przetargowe) wybrano do realizacji kontraktu firmę REKORD RESCUE Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław jako najkorzystniejszą ofertę pod względem ekonomicznym.

Opracowanie: st. bryg. Piotr Równicki - naczelnik Wydziału Logistycznego KW PSP w Warszawie.

Zdjęcia: Ośrodek Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie.
2020-10-12
 
...powrót
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Nowy Świat 3
tel. (048) 611-78-98, fax (048) 611-78-88
e-mail:kozienice@mazowsze.straz.pl