Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
 
Aktualności

NABÓR DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach prowadzi nabór do służby na stanowisko strażaka.

Wymagania konieczne:

Kandydaci powinni spełniać wymagania, które reguluje ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.
- Państwowej Straży Pożarnej ( j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 ):
- posiadać obywatelstwo polskie,
- korzystać w pełni z praw publicznych,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- posiadać prawo jazdy kategorii min. "C"
- odznaczać się dobrymi warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi (kategoria zdrowia A)
- zgodnie z art. 34 ust. 4 - posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
- przystąpić do testu sprawności fizycznej

Wymagania dodatkowe:

- być mieszkańcem powiatu kozienickiego
- wiek do 30 lat

Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej poddani są testom sprawnościowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej.

Chętni powinni złożyć dokumenty w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Kozienicach, ul. Nowy Świat 3.
Termin - do 10 listopada 2006 r.
Przewidywany termin egzaminu sprawnościowego - 15 listopada 2006 r.
Na egzamin ze sprawności fizycznej (pod rygorem nie dopuszczenia do testów) należy przedłożyć:
- zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej (aktualne na czas testu). UWAGA! - Zaświadczenie ważne jest 1 miesiąc od daty wystawienia.

Test sprawnościowy składa się z następujących konkurencji:

- próba harwardzka
- bieg na 50 metrów,
- bieg na 1000 metrów,
- podciąganie na drążku (chwyt dowolny).

Test sprawnościowy odbywa się jednego dnia w obecności wszystkich kandydatów. Każdorazowo sporządzany jest protokół na okoliczność postępowania kwalifikacyjnego, który zostaje przekazywany do akceptacji kierującego jednostką organizacyjną PSP, a następnie przechowywany jest wraz z dokumentacją w komórce kadrowej.

Punkty preferencyjne:

Kandydaci przy postępowaniu kwalifikacyjnym dostają dodatkowe punkty za:

posiadanie uprawnień ratownika medycznego ( ukończona szkoła ratownictwa medycznego) - 5 pkt.
uprawnienia płetwonurka - 3 pkt.
udokumentowane członkowstwo w OSP ( co najmniej ukończony kurs szeregowych OSP - świadectwo wydane przez PSP ) - 5 pkt.
wykształcenie - 3- 5 pkt
(średnie techniczne - 3 pkt.)
(zdany egzamin maturalny - 4 pkt.)
(wyższe techniczne o kierunku przydatnym w PSP - 5 pkt.)

Kryteria oceny sprawności fizycznej:
 
 
Mężczyźni
LICZBA
PUNKTÓW
bieg na 1.000 m
(czas w min)

 

bieg na 50 m
(czas w s)

 

podciąganie się
na drążku
(liczba powt.)

 

75 3,00 6,4 24
74 3,02 23
73 3,04 6,5 22
72 3,06 21
71 3,08 6,6 20
70 3,10 19
69 3,12 18
68 3,14 6,7 17
67 3,16 16
66 3,18 15
65 3,20 6,8 14
65 3,21
63 3,22
62 3,23 13
61 3,24
60 3,25 6,9
59 3,26 12
58 3,27
57 3,28
56 3,29
55 3,30 7.0 11
54 3,31
53 3,32
52 3,33
51 3,34
50 3,35 7,1 10
49 3,36
48 3,37
47 3,38
46 3,39
45 3,40 7,2 9
44 3,42
43 3,44
42 3,46 7,3
41 3,48
40 5,50 8
39 3,52
38 3,54 7,4
37 3,56
36 3,58
35 4,00 7,5 7
34 4,02
33 4,04
32 4,06 7,6
31 4,08
30 4,10
29 4,12
28 4,14 7,7
27 4,16
26 4,18
25 4,20 7,8 6
24 4,22
23 4,24
22 4,26 7,9
21 4,28
20 4,30 5
19 4,32
18 4,34 8,0
17 4,36
16 4,38
15 4,40 8,1 4
14 4,42
13 4,44
12 4,46 8,2
11 4,48
10 4,50 3
9 4,52
8 4,54 8,3
7 4,56
6 4,58
5 5,00 8,4 2
4 5,10 8,5
3,5 5,20 8,6
3 5,30 8,7
2 5,40 88
1 1

2006-09-01
 
...powrót
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Nowy Świat 3
tel. (048) 611-78-98, fax (048) 611-78-88
e-mail:kozienice@mazowsze.straz.pl