Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

Powyższa zakładka została przeznaczona do zamieszczania informacji zawierających odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, które wpłyną do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, datę ich złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody imię
i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja została złożona.

Informacja, o której mowa wyżej w przypadku wpłynięcia petycji niezwłocznie aktualizowana będzie o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dane dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji zgodnie z treścią ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (DZ.U.2014.1195).
Informacja o petycjach rozpatrywanych przez KP PSP w Kozienicach w 2017 roku

petycje w 2017 r.
Informacja o petycjach rozpatrywanych przez KP PSP w Kozienicach w 2016 roku

petycje w 2016 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Nowy Świat 3
tel. (048) 611-78-98, fax (048) 611-78-88
e-mail:kozienice@mazowsze.straz.pl