Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu


PRZETARG NIEOGRANICZONY
pn. DOSTAWA 1 szt. CIĘŻKIEGO SAMOCHODU
RATOWNICZO- GAŚNICZEGO
ZE ZBIORNIKIEM WODY O POJEMNOŚCI MIN. 8 000 dm3

Ogłoszenie  ..............................................................................- pobierz

SIWZ .......................................................................................- pobierz

1. Załącznik nr 1 do SIWZ- Opisy przedmiotu zamówienia (OPZ).  - pobierz

2. Załączniki nr 2 do SIWZ - Wzór umowy...................................- pobierz

3. Załącznik nr 3 do SIWZ- Wzór Formularz ofertowego................- pobierz

4. Załącznik nr 4 do SIWZ- Wykaz dostaw...................................- pobierz

5. Załącznik nr 5 do SIWZ- JEDZ. .............................................. - pobierzInformacja o unieważnieniu przetargu - pobierz


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Nowy Świat 3
tel. (048) 611-78-98, fax (048) 611-78-88
e-mail:kozienice@mazowsze.straz.pl