Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

 
Kierownictwo


 Kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
mł. bryg. mgr inż. Kamil Bieńkowski
adres e-mail: kbienkowski@kozienicestraz.pl
bezpośrednio nadzoruje pracę następujących stanowisk w Komendzie Powiatowej:

- Sekcja ds. organizacyjno- kadrowych
- samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych
- samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich
- samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych

Komendant Powiatowy PSP w Kozienicach przyjmuje interesantów w poniedziałki
w godzinach 13.00 - 17.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem  tel. (48) 611 78 00.
 

p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
mł. bryg. mgr inż. Paweł Kowalski

adres e-mail: z-cakomendanta@kozienicestraz.pl
bezpośrednio nadzoruje pracę następujących stanowisk w Komendzie Powiatowej:

- Wydział operacyjny w tym SKKP
- Jednostka Ratowniczo-GaśniczaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Nowy Świat 3
tel. (048) 611-78-98, fax (048) 611-78-88
e-mail:kozienice@mazowsze.straz.pl