Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
 
Rzecznik informuje
 
 Urządzenia ogrzewcze a zagrożenia pożarowe
 

Trwający obecnie sezon grzewczy powoduje zwiększenie ryzyka powstania pożarów, których przyczyną jest nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych.

Jakie są najczęstsze uchybienia w tym zakresie, które skutkują powstaniem pożaru:

- stosowanie nieatestowanych urządzeń grzewczych ( pieców, grzejników elektrycznych i gazowych, itp. )

- pozostawienie bez dozoru włączonych elektrycznych urządzeń grzewczych

- brak okresowych przeglądów i sprawdzenia drożności przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

- nieprawidłowe ustawienie włączonych elektrycznych urządzeń grzewczych
 
Jakie zasady należy stosować, aby bezpiecznie eksploatować urządzenia ogrzewcze ?
1. Nie dogrzewać pomieszczeń kuchenką gazową, ponieważ długotrwałe palenie się gazu powoduje ubytek tlenu w powietrzu oraz powstaje niewyczuwalny tlenek węgla (CO), który jest silnie trujący. Jeżeli przewody wentylacyjne nie zapewniają odpowiedniej wymiany powietrza może dojść nawet do zatruć śmiertelnych
 
2. Należy pamiętać, że przewody dymowe i spalinowe wymagają okresowych przeglądów oraz sprawdzenia ich drożności. W przypadku stosowania paliwa „ stałego „ ( węgiel, drewno itp. ) – w/w przeglądów należy dokonywać 4 razy w roku. W przypadku stosowania paliwa „ ciekłego lub gazowego „ – przeglądy należy wykonywać 2 razy w roku.
 
3. Nie należy pozostawiać bez dozoru włączonych elektrycznych urządzeń grzewczych (np. termo wentylatory, grzejniki elektryczne itp. ). Urządzenia te należy ustawiać bezpośrednio na niepalnym podłożu, a ich odległość od materiałów palnych powinna wynosić minimum 0,5 m.
 
4. Nie należy używać urządzeń elektrycznych z widocznymi uszkodzeniami przewodu zasilającego. Podłączenie do jednego gniazdka kilku urządzeń o dużym poborze mocy może spowodować przeciążenie instalacji elektrycznej.
 
5. Należy stosować wyłącznie urządzenia ogrzewcze „ atestowane „, które posiadają gwarancję bezpieczeństwa ich użytkowania. Nienależy stosować urządzeń grzewczych wykonywanych samodzielnie lub w tzw. „ przydomowych warsztatach „ – ich eksploatacja powoduje duże ryzyko powstania pożaru.
 

6. W pomieszczeniach, gdzie odbywa się proces spalania płomieniowego, należy zapewnić sprawnie działającą wentylację. Należy przynajmniej 1 raz w roku dokonywać sprawdzenia drożności przewodów wentylacyjnych.

 
 
 UWAGA NA FAJERWERKI !
 
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu przypominamy podstawowe zasady, którymi należy się kierować podczas korzystania z wyrobów pirotechnicznych:
 
1. Zakupu fajerwerków mogą dokonywać osoby pełnoletnie - w miejscach do tego wyznaczonych.
 
2. Wszystkie wyroby powinny posiadać czytelną instrukcję użytkowania w języku polskim, określającą zasady bezpiecznego obchodzenia się z tymi przedmiotami.
 
3. Przy korzystaniu z petard i sztucznych ogni pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności, a przede wszystkim stosujmy się do zasad bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi.
 
4. Nie używamy fajerwerków wewnątrz budynków, w grupie osób i w miejscach ( zwłaszcza publicznych ), w których mogą spowodować inne zagrożenie, np. pożar.
 
5. Nie odpalamy petard z ręki, na balkonie, z okna, w pobliżu materiałów palnych.
 
6. Nie kierujemy odpalanych fajerwerków w stronę ludzi.
 
7. Fajerwerki ustawiamy na podłożu twardym, równym, aby uniemożliwić ich przewrócenie się, z dala od osób postronnych i oddalamy się na odległość, co najmniej 10 m od odpalanego fajerwerku.
 

8. Nie używamy ponownie niewybuchów oraz uszkodzonych fajerwerków.

 
 

 Wypalanie traw

Mimo apeli strażaków i ekologów, corocznie w okresie wiosennym setki nierozważnych osób, głównie rolników, działkowców, dozorców i innych - dokonują wypalania suchych traw i pozostałości roślinnych.

Pożary te niszczą rodzimą florę i faunę i nic bardziej błędnego niż przekonanie, że w ten sposób gleba jest lepiej przygotowana do późniejszej uprawy. Pożary takie zagrażają drobnym zwierzętom, ptakom i owadom, niszczą pędy i korzenie roślin wieloletnich - często najcenniejszych gatunków roślin. Na łąkach wypalana jest próchnica, co prowadzi do erozji głębszych warstw gleby.

Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych, będących truciznami zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt.
 
Niestety, okazuje się że co roku na skutek takich pożarów giną również ludzie. Wystarczy niewielki podmuch wiatru, aby niewielki ogień zamienił się szybko w tragiczny pożar, niszczący zabudowania bądź pobliskie lasy.

Wypalanie traw często utrudnia również kierowcom samochodów poruszanie się po drogach publicznych, w wyniku czego dochodzi do wielu wypadków i kolizji.

Wypalanie traw oprócz tego, że jest naprawdę niebezpieczne, jest również niedozwolone.

Określają to odpowiednie przepisy prawne, tj.:
1.Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody
2.Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Kary za wypalanie traw, łąk i nieużytków:

Odpowiednie przepisy ustawy o ochronie przyrody oraz Kodeksu wykroczeń określają, że
" ... kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów i trzcin, podlega karze aresztu lub grzywny ".

Informujemy, że wypalanie traw to proceder bardzo niekorzystny dla środowiska naturalnego, a ponadto - bardzo niebezpieczny dla ludzi i ich mienia.

Do pobrania:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Nowy Świat 3
tel. (048) 611-78-98, fax (048) 611-78-88
e-mail:kozienice@mazowsze.straz.pl