Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
 
Historia straży

dotycząca powstania i funkcjonowania jednostki Zawodowej Straży Pożarnej w Kozienicach
 
Okoliczności powstania jednostki:
 
 Korzenie Straży Pożarnej w Kozienicach sięgają końca XIX wieku. Wówczas to, w 1898 r. powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Kozienicach, która liczyła 25 członków.
 
 
Prowadziła ona swą działalność statutową zarówno w okresie pokoju, jak i obydwu wojen światowych, stale powiększając liczebność członków oraz wyposażenie w sprzęt gaśniczy i ratowniczy. W 1933 r. wbudowano "akt erekcyjny" pod budowę nowej strażnicy przy ul. Nowy Świat (obecna siedziba jednostki).
 

 
Po 1945 r. na bazie OSP funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych. Kadra etatowa tej Komendy spełniała bardzo ważna rolę w funkcjonowaniu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i powiatu Kozienice, kierując działaniami ratowniczo - gaśniczymi oraz szkoleniem jednostek ochrony przeciwpożarowej w rejonie działania.
 
 
Powołany został pierwszy Komendant Powiatowy - kpt. Seweryn Wachowicz, który zginął w 1956 r. w wypadku drogowym na motocyklu, wyjeżdżając z placu Straży przy ul. Nowy Świat. Po śmierci kpt. Wachowicza na Komendanta Powiatowego powołano asp. Jana Marczaka, który pełnił tę funkcję do 1958 r.. W latach 1958 - 1975 Komendantem Powiatowym był oficer rodem z Brzeźnicy - Jan Ambroziak. W 1975 r. został on powołany na zastępcę Komendanta Wojewódzkiego, powstałego wówczas województwa radomskiego.W miejsce Komendy Powiatowej utworzona została Komenda Rejonowa Straży Pożarnych, której Komendantem został chor. Wiesław Sztąberek, pełniący tę funkcję do lipca 1992 r., tj. do powołania Państwowej Straży Pożarnej.
 
 
W 1972 r. uchwałą Powiatowej Rady Narodowej powołano Zawodową Straż Pożarną w Kozienicach. Do pracy przyjmowani byli w pierwszej kolejności przeszkoleni członkowie OSP. Dużą część strażaków stanowili również byli junacy, którzy po odbyciu zastępczej służby wojskowej, w większości pozostawali w służbie jako strażacy zawodowi.
Z chwilą powołania Zawodowej Straży Pożarnej na bazie istniejących obiektów OSP, wykupiono sąsiednią działkę i przystąpiono do budowy nowej strażnicy. W 1979 r. - przy ogromnym wysiłku i wkładzie własnej robocizny strażaków - oddano do użytku nową strażnicę. Dobudowano boksy garażowe i pomieszczenia magazynowo-socjalne.
Na bazie tych obiektów powołany został Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Pożarniczego.
Komendantem Zawodowej Straży Pożarnej w Kozienicach, od jej powstania w 1972 r. do 1975 r. był Jan Ambroziak. Jego następcą - od 1975 r. aż do powstania PSP i odejścia na emeryturę 1 lipca 1992 r. był Wiesław Sztąberek.
Z chwilą powstania Państwowej Straży Pożarnej, tj. w lipcu 1992 r. Komendantem Rejonowym został mł. kpt. Zbigniew Szczygieł, który pełni tę funkcję do chwili obecnej.
W okresie swego istnienia Straż Pożarna w Kozienicach prowadziła wiele trudnych i niebezpiecznych akcji ratowniczo-gaśniczych. Oto przykłady kilku z takich akcji, przeprowadzonych w najnowszej historii pożarnictwa w Kozienicach.

 Ważniejsze wydarzenia i akcje ratowniczo-gaśnicze w historii Straży Pożarnej w Kozienicach:
 

 1972 r. - m. Anielin, gm. Magnuszew - pożar 106 ha lasu. Dzięki ogromnemu poświęceniu strażaków nie dopuszczono do spalenia dalszych kompleksów lasu.

 1973 r. - m. Kępa Niemojewska, gm. Grabów n/Pilicą - pożar 30 ha lasu połączony z wybuchami ogromnych ilości amunicji, pozostałej w lesie po bitwie w 1944 r. na "Przyczółku Warecko-Magnuszewskim".

 1974 r. - Kozienice, ul. Kolejowa - pożar 12 gospodarstw rolnych, uratowano 25 sąsiednich obiektów inwentarskich

 1983 r. - pożar w Zakładach Drzewnych w Nowinach k/Kozienic - spaleniu uległa część adm.-socjalna w zakładzie, uratowano halę produkcyjną i magazynową.

 1985 r. - wybuch i pożar Bloku Energetycznego nr 10 o mocy 500 MW w Elektrowni "Kozienice" w Świerżach Górnych. Akcję prowadzono w warunkach nocnych, na wysokości, przy dużym zagęszczeniu linii energetycznych. W jej wyniku uratowano blok nr 10 oraz sąsiedni blok energetyczny.

 1989 r. - pożar lasu w m. Krasna Dąbrowa, gm. Garbatka Letnisko. Spaleniu uległo 50 ha lasu oraz 8 budynków wsi Krasna Dąbrowa. Dzięki ogromnemu poświęceniu strażaków uratowano dalszy kompleks leśny oraz sąsiednie wsie.

 1990 r. - pożar w zakładzie Destylarni Żywicy w Garbatce Letnisko. W wyniku sprawnej akcji rat.- gaśn. uratowano palące się zbiorniki z terpentyną. Zapobiegło to ogromnym stratom w zakładzie oraz skażeniu środowiska naturalnego.

 1992 r. - tygodniowy pożar lasu w miejscowościach Studnie i Zieleniec, gm. Głowaczów. Spaleniu uległo 150 ha lasu.
 
Rok 1998 to rok 100-lecie istnienia straży pożarnej w Kozienicach. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zastępca Komendanta Głównego st.bryg. Marek Jasiński przekazał Komendzie Powiatowej PSP w Kozienicach sztandar jako symbol wiernej i ofiarnej służby dla Ojczyzny. Sztandar to najwyższe wyróżnienie dla strażaków, którzy przy wykonywaniu swych codziennych zadań ryzykują własne życie by ratować życie i dobytek innych. Jednostka OSP z Kozienic została także uhonorowana brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.
W 1999 wchodzi w życie reforma administracji publicznej. PSP rozpoczyna działalność w nowej rzeczywistości administracyjnej, jej dotychczasowe jednostki zostają przegrupowane stosownie do nowego podziału administracyjnego kraju i w miejsce Komendy Rejonowej zostaje powołana Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i pod taką nazwą działa do dzisiaj.
 
W latach 2003- 2004 zostały przeprowadzone główne prace remontowe w obiektach Komendy Powiatowej, w ramach których wykonano docieplenie  budynków, remont dachu, wymianę stolarki okiennej, remont garażu, wymiana bram garażowych oraz wykonanie powłok żywicznych na garażach. W 2007 r. garaż główny został wyposażony w wyciągi spalin.
 
W widoczny sposób poprawiło się wyposażenie, wyszkolenie i przygotowanie do działań ratowniczych i gaśniczych jednostek OSP i KP PSP.
W latach 1998-2008 KP PSP doposażyła się w nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalne: dwa średnie samochody ratowniczo- gaśnicze –Star P 142 CJ i Renault M 210 Midliner, Dewoo Mussso, ciężki samochód gaśniczy na podwoziu z napędem 6x6- SCANIA, samochód ratownictwa technicznego Renault Mascott, samochód specjalny- podnośnik SH-25, średni samochód ratowniczo- gaśniczy na podwoziu MAN TGL 4x2. Został zakupiony także inny sprzęt specjalistyczny potrzebny podczas działań ratowniczo- gaśniczych. Zakupy sprzętu były możliwe dzięki pomocy finansowej samorządów wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz KG PSP, KW PSP, WFOŚiGW.
 Należy zaznaczyć, że w tych latach zostało wymienione wiele samochodów pożarniczych w jednostkach OSP na terenie powiatu. Do jednostek OSP został wprowadzony specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Wyznaczone jednostki OSP specjalizują się w ratownictwie drogowym i ratownictwie wodnym.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Nowy Świat 3
tel. (048) 611-78-98, fax (048) 611-78-88
e-mail:kozienice@mazowsze.straz.pl