Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
 
 Akcja "Bezpieczne wakacje"

         W lipcu i sierpniu b.r. strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Kozienicach brali udział w ogólnopolskiej akcji pn. "Bezpieczne wakacje". Jej celem była poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - wypoczywających w okresie letnich wakacji w ośrodkach kolonijnych oraz nad kąpieliskami.

W ramach tej akcji przeprowadzono kontrole stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego ośrodków kolonijnych:

- amfiteatr, pensjonat oraz camping z 60 domkami letniskowymi na terenie KCKRiS w Kozienicach

- Ogród Jordanowski w Kozienicach

- Pływalnia "Delfin" w Kozienicach

- Ośrodek kolonijny "Camp -Ryczywół" w m. Kłoda - Błonie

Wspólnie z policjantami z KPP Kozienice przeprowadzono kontrolę kąpielisk w miejscowościach:

- Garbatka "Dziewiątka"

- przy ośrodku wypoczynkowym "Polanka" w Garbatce Letnisko

- nad jeziorem Sieciechowskim

- w Janikowie k/Kozienic

- w Ośrodku Wypoczynku Świątecznego w Kozienicach

Równolegle z akcją kontrolną prowadzono akcję propagandową. Wygłoszono pogadanki do dzieci w Ośrodku Kolonijnym "Camp - Ryczywół" w m. Kłoda - Błonie oraz w Ogrodzie Jordanowskim w Kozienicach. Tematem tych pogadanek były zasady posługiwania się ogniem otwartym, postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W/w pogadanek wysłuchało około 110 dzieci w wieku od 5 do 13 lat.

 

 W dniu 09 marca 2007 r. o godz. 10.00, w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kozienicach, przy ul. Nowy Świat 3 odbędą się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Eliminacje powiatowe TWP zostaną rozegrane w następujących kategoriach wiekowych:

- szkoły podstawowe

- gimnazja
- szkoły średnie


Eliminacje powiatowe składają się z dwóch etapów - rozgrywanych w tym samym dniu, tj.:

- części pisemnej ( test )
- części ustnej


W eliminacjach powiatowych wezmą udział reprezentacje szkół z gmin powiatu kozienickiego - wyłonione w drodze wcześniejszych eliminacji gminnych.

Zwycięzcy eliminacji powiatowych - w poszczególnych kategoriach wiekowych - wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w Warszawie - w kwietniu br..

Również w dniu 09 marca 2007 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kozienicach, przy ul. Nowy Świat 3 odbędą się eliminacje powiatowe IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży.


Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod hasłem "Kiedy dzwonię po Straż Pożarną"
Uczestnicy konkursu podzieleni zostali na następujące grupy:


I grupa - grupa młodsza 6 - 8 lat - szkoła podstawowa

II grupa - grupa średnia 9 - 12 lat - szkoła podstawowa

III grupa - grupa starsza 13 - 16 lat - gimnazjum

IV grupa - uczniowie niepełnosprawni


Szczegółowymi informacjami technicznymi, dotyczącymi przebiegu Konkursu dysponują: Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz Urzędy Gmin na terenie powiatu kozienickiego.

Zwycięzcy eliminacji powiatowych otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz zakwalifikują się do następnego szczebla Konkursu - tj. eliminacji wojewódzkich, które odbędą się w pierwszej połowie kwietnia br..


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Nowy Świat 3
tel. (048) 611-78-98, fax (048) 611-78-88
e-mail:kozienice@mazowsze.straz.pl