Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
 
Przepisy prawa odnośnie bezpiecznego magazynowania, sprzedawania i używania wyrobów pirotechnicznych
 
Podstawowe wymagania aktualnie obowiązujących przepisów dla wyrobów pirotechnicznych widowiskowych (WPW) i imprez odbywających się z ich wykorzystaniem.

1. Zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia z dnia 07 czerwca 2010r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

- prowadzenie detalicznej sprzedaży wyrobów pirotechnicznych widowiskowych w budynkach odbywa się wyłącznie na stanowiskach wyodrębnionych do tego celu bez możliwości sprzedaży samoobsługowej.

- wyroby pirotechniczne widowiskowe przechowuje się w oddzielnych magazynach lub pomieszczeniach zaplecza, przeznaczonych wyłącznie do tego celu , wydzielonych ścianami wewnętrznymi i stropami o klasie odporności ogniowej odpowiednio co najmniej EI 60 i REI 60 i zamykanych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. (Dz. U. Nr 108, poz. 909 z 2005 r.), publiczne pokazy z wykorzystaniem wyrobów pirotechnicznych, organizowane dla ponad 1000 osób, należy traktować jako imprezę masową, podlegającą rygorom tej ustawy.

3. Zgodnie z § 19 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia z dnia 15 września 2010 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk ( Dz. U. Nr 184, poz. 1240) efekty specjalne, w szczególności z użyciem ognia i wyrobów pirotechnicznych , mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone, po uprzednim przeprowadzeniu prób. W przypadku używania podczas widowiska ognia lub wyrobów pirotechnicznych należy zapewnić obecność wykwalifikowanych służb ochrony przeciwpożarowej.
 
 
 
 
 
 
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Nowy Świat 3
tel. (048) 611-78-98, fax (048) 611-78-88
e-mail:kozienice@mazowsze.straz.pl