Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

 
"Kwalifikacje szansą zatrudnienia" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoDnia 25 listopada 2011r. o godz. 16:00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca projekt "Kwalifikacje szansą zatrudnienia" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zostało zorganizowane szkolenie Pilarz-drwal, w którym uczestniczyło 25 osób. Szkolenie odbywało się w systemie weekendowym od lipca do października. Na zakończenie przeprowadzony został egzamin- wszyscy uczestnicy zdali, Podczas konferencji wszystkim uczestnikom zostały wydane zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje.
Podczas spotkania przekazano do Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieciechowie piłę spalinową (pilarkę do drewna) zakupioną ze środków europejskich. Jednostka została wybrana z uwagi na niski poziom wyposażenia w tego typu sprzęt.
W dniu 15 października 2011r. odbył się egzamin pisemny kończący szkolenie Pilarz- drwal

 


30 maja 2011r. o godz. 16.00 w siedzibie KP PSP Kozienice odbyło się spotkanie informacyjne


 
Regulamin Projektu z deklaracjami i formularzem zgłoszeniowym do projektu
 
 


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Nowy Świat 3
tel. (048) 611-78-98, fax (048) 611-78-88
e-mail:kozienice@mazowsze.straz.pl